Home > 本土語俗諺集 > 【頂港有名聲,下港有出名】

【頂港有名聲,下港有出名】

2011 年 04 月 01 日 No Comments

甲:考試拄考了,我的分數袂䆀呢!阮阿爸講欲帶阮去七逃,擱食好料e!

乙:看你遮歡喜,是欲去佗位咧!

甲:阮欲去看蓮花兼食蓮子大餐。

乙:遮呢好康!欲去竹山的佗位看蓮花。我嘛欲叫阮爸爸載我去。

甲:唉呀!你真正是古井水雞,咱老師嘛曾講過,就是﹝頂港有名聲,下港有出

名﹞的台南縣白河鎮阿!

乙:喔!我雄雄袂記得!對hōⁿ!﹝頂港有名聲,下港有出名﹞是啥咪意思咧!

甲:喔!你上課攏無認真聽!耳空iah乎利,一个人亦是一層代誌的知名度足高ê俗語著是﹝頂港有名聲,下港有出名﹞

乙:真正有夠漏氣!後擺上課我欲甲你共款卡認真e!

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *